Iedereen heeft het recht om verhalen te vertellen

Maar niet iedereen start met dezelfde kansen. Daarom streven we ernaar om met het BoekenOverleg voor iedereen die kansen te vergroten.

We zijn niet bang kritisch te reflecteren en zien dit als een proces, waar we stap voor stap in groeien.

Om zelf buiten onze literatuurbubbel te treden, zijn we op zoek naar rolmodellen met verschillende achtergronden en ervaringen. 

We willen luisteren naar iedereen, zodat elk verhaal telt. Om samen te leren, samen te groeien en de tools te bieden om vooruit te gaan.

Over het boekenoverleg

Elk Verhaal Telt is een initiatief van het BoekenOverleg, het platform waarin alle relevante spelers uit de boekensector in Vlaanderen vertegenwoordigd zijn. Het BoekenOverleg behartigt de gezamenlijke belangen van de boeken- en letterensector en streeft naar gemeenschappelijke standpunten.

Het BoekenOverleg wordt door de Vlaamse minister van Cultuur formeel erkend als de belangrijkste gesprekspartner voor letterengerelateerde thema’s. De secretariaatsfunctie van het BoekenOverleg werd door de minister toevertrouwd aan Literatuur Vlaanderen.

Wij gaan voor impact

Onze samenleving is divers en wordt steeds diverser: dat is de realiteit. In bepaalde steden of wijken vormen minderheden vandaag zelfs de meerderheid. Maar die diverse realiteit weerspiegelt zich jammer genoeg nog niet in de literatuur.

Een variëteit aan kenmerken zoals socio-economische of culturele achtergrond, gender, geaardheid, lichamelijke of verstandelijke beperking bepalen (onbewust) hoeveel kansen je hebt en hoe mensen naar je kijken. Deze eigenschappen hebben ook invloed op hoe makkelijk of moeilijk je toegang krijgt tot maatschappelijke domeinen als het onderwijs, de arbeidsmarkt, het sociale en culturele leven, enzovoorts.

Ook de boeken- en letterensector is vandaag op vele vlakken nog te homogeen. We hebben het dan niet enkel over wie schrijft (en wie hierin gestimuleerd wordt). Ook de mate waarin je al dan niet een publicatie uitbrengt, of je op het podium staat, wie er in de zaal zit, wie in beeld komt en welke lezers zich in boeken herkennen.

Het charter als eerste stap

De aanzet voor het charter vond plaats tijdens de conferentie ‘Elk verhaal telt’ in september 2018. Op dit sectormoment begeleidde Inclusive Minds (de organisatie achter het Everybody In-charter in het Verenigd Koninkrijk) een sectorbrede denkoefening. 

Tijdens deze conferentie onderzochten we gezamenlijk hoe de boeken- en letterensector bewuster kan omgaan met diversiteit.

Het charter is bedoeld om te verenigen en te inspireren. Het is belangrijk dat we- er als sector bewust van zijn dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt en dat we daar écht iets aan willen veranderen. 

Anderen gingen je voor:

Al meer dan 200 collega’s hebben ons charter ondertekend. Ontdek wie vandaag al ‘Elk Verhaal Telt’ onderschrijft. Sluit je aan bij ‘Elk Verhaal Telt’ door het charter te tekenen. Zo kunnen we samen we de sector vooruit helpen en meer impact maken via verhalen.

Ontdek het charter →

Intentie vs. Impact:
Het ontstaan van het platform

Een charter is een mooi begin, maar niet voldoende om echt impact teweeg te brengen. Daarom zijn we actief op zoek gegaan naar partners,  om onze goede intenties om te zetten tot concrete acties.

Hiervoor hebben we met communicatiebureau Allyens samengezeten, om een platform te ontwikkelen die tools aanbiedt om deze positieve verandering effectief in gang te zetten.  

De bedoeling van het platform Elk Verhaal Telt is om onze sector te informeren over de huidige situatie, hen te laten reflecteren over waar ze vandaag staan, en te inspireren met voorbeelden en hen ten slotte de tools aan te bieden om zelf tot actie over te gaan.

Samen bouwen aan een inclusieve toekomst

Om samen te schrijven aan een inclusief verhaal voor de sector, hebben we in samenwerking met marketing- en communicatiebureau Reputations actiegroepen opgezet.

Aan de hand van deze groepen, luisteren we naar de noden van ondervertegenwoordigde groepen én spilfiguren uit de boeken- en letterensector. Samen brengen we de drempels in beeld en zetten dit vervolgens om in concrete acties. 

Arrow-up