Iedereen heeft het recht om verhalen te vertellen

Maar niet iedereen start met dezelfde kansen. Met ‘elk verhaal telt’ wil het BoekenOverleg, dat alle spelers van de Vlaamse boekenwereld verenigt, die kansen voor iedereen vergroten. 

Save the date!

Om buiten de eigen literatuurbubbel te treden, ging het BoekenOverleg op zoek naar mensen met verschillende achtergronden en ervaringen. We verzamelden een toegewijde groep meedenkers en -doeners. Samen gaan we aan de slag: hoe kunnen we de Vlaamse boekenwereld inclusiever maken? In november 2023 organiseren we een evenement om mensen binnen en buiten de sector met elkaar te verbinden.

Wat is het BoekenOverleg?

‘Elk verhaal telt’ is een initiatief van het BoekenOverleg, een netwerk dat alle spelers uit de boekenwereld in Vlaanderen verenigt. Het behartigt de belangen van de sector en streeft naar gemeenschappelijke standpunten.

Het BoekenOverleg wordt door de Vlaamse minister van Cultuur formeel erkend als de belangrijkste gesprekspartner voor thema’s die met literatuur en boeken te maken hebben. De minister vertrouwt de coördinatie van het BoekenOverleg toe aan Literatuur Vlaanderen.

Eerste stap: charter voor inclusie

Inclusive Minds (de organisatie achter het Everybody In-charter in het Verenigd Koninkrijk) begeleidde in september 2019 een denkoefening en workshop met alle spelers van de Vlaamse boekenwereld. Ze werkten rond de vraag hoe de boeken- en letterensector bewuster kan omgaan met diversiteit.

Het resultaat was een charter voor inclusie, bedoeld om auteurs, uitgevers, organisaties, vertalers, enzovoort te verenigen en te inspireren. Wie het charter ondertekent, bevestigt zich ervan bewust te zijn dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt en engageert zich om daar écht iets aan te willen veranderen. 

Anderen gingen je voor:

Al meer dan 200 organisaties en individuen ondertekenden het charter voor inclusie. Doe je mee? Zo helpen we samen we de boekensector vooruit om meer impact te maken via verhalen.

Ontdek en teken het charter voor inclusie →

Arrow-up