Generaal Van Merlenstraat 30 contact@elkverhaaltelt.org +32 3 270 31 61

Onderzoek en cijfers

Cijfers uit recent onderzoek tonen aan dat er werk aan de winkel is. In 2016 verzamelde Virginie Van Dael in opdracht van het Vlaams Fonds voor de Letteren (VFL) voor het eerst cijfers over de etnisch-culturele diversiteit van de gesubsidieerde sector. Die cijfers werden twee jaar later geactualiseerd. Wat blijkt: hoewel er wel degelijk een evolutie is in het aantal auteurs met een migratie-achtergrond dat beurzen en podiumkansen krijgt, staat dat aandeel nog steeds niet in verhouding tot de bevolkingscijfers.

Maar er zijn niet enkel drempels voor culturele minderheidsgroepen. Ook mensen met een beperking ervaren moeilijkheden om deel te nemen aan het literaire leven en zien zichzelf te weinig terug in de boeken die gepubliceerd worden. Frappant is dat ondertussen ook het glazen plafond in de letterenwereld met harde cijfers bewezen werd. Uit het onderzoek dat Yannick Geens in 2018 voor het VFL verrichtte, blijkt dat vrouwen niet alleen minder beurzen aanvragen, maar ook dat wanneer ze dat wel doen, ze doorgaans lagere bedragen toegekend krijgen dan hun mannelijke collega’s. In Nederland toonde Corina Koolen in haar proefschrift Reading Beyond the female aan dat de hele keten – van uitgever tot recensent, literaire jury en lezer – dit plafond onbewust in stand houdt.

Door deze cijfers onder de aandacht te brengen – ook in de media – groeit het bewustzijn over de nood aan initiatieven om dit te veranderen. Hoopgevend is dat steeds meer lezers, uitgevers, boekhandelaren en leesbevorderaars ook zelf aan het tellen gaan en stilstaan bij wat ze lezen, welke publicaties in hun aanbiedingsfolder zijn opgenomen, welk publiek of welke lezers ze bereiken (in de zaal, bij campagnes, bij activiteiten enz.) en welke boeken in hun winkel worden aangeboden. Het charter voor inclusie in de boeken- en letterensector wil dat bewustzijn verder aanwakkeren en aanzetten tot concrete actie voor positieve verandering.

%d bloggers liken dit: