Generaal Van Merlenstraat 30 contact@elkverhaaltelt.org +32 3 270 31 61

Onderteken de intentieverklaring

Door dit charter te ondertekenen engageer ik mij om een bijdrage te leveren aan een inclusieve boeken- en letterensector.

  • Als organisatie onderschrijf ik de uitgangspunten van het charter. Ik vind het belangrijk om bewust en respectvol om te gaan met diversiteit op verschillende vlakken. Daarom engageer ik mij om te streven naar een inclusieve sector waarin auteurs met diverse achtergronden en profielen aan bod komen en gelijkwaardig behandeld worden. Ik zorg voor brede toegankelijkheid van de activiteiten die ik organiseer en zorg ervoor dat iedereen zich welkom voelt. Zowel in de publicaties die ik uitgeef als in de communicatie over mijn werking, ga ik bewust om met stereotypering. Ik engageer me om in mijn personeels- en vrijwilligersbeleid actief in te zetten op het werven van personen met diverse achtergronden en ga samenwerkingen aan met partners die nieuwe perspectieven kunnen binnenbrengen. Als iets niet het gewenste effect bereikt, sta ik open voor (zelf)kritiek, breng ik de nodige veranderingen aan en probeer opnieuw.

  • Als individu (auteur/illustrator/vertaler/…) onderschrijf ik de uitgangspunten van het charter. Ik vind het belangrijk om bewust en respectvol om te gaan met diversiteit op verschillende vlakken. Daarom engageer ik mij om te streven naar een inclusieve sector waarin auteurs met diverse achtergronden en profielen aan bod komen en gelijkwaardig behandeld worden. Ik ben me bewust van het belang van beeldvorming en ga weloverwogen om met stereotypering. Ik maak waar mogelijk een verschil door zelf de dialoog aan te gaan en (als ambassadeur) een voorbeeldrol op te nemen. Ik stel me solidair op ten aanzien van wie minder gemakkelijk toegang krijgt tot de literaire sector. Als iets niet het gewenste effect bereikt, sta ik open voor (zelf)kritiek, breng ik de nodige veranderingen aan en probeer opnieuw.
%d bloggers liken dit: