Generaal Van Merlenstraat 30 contact@elkverhaaltelt.org +32 3 270 31 61

Diversiteit is wat je hebt

Onze samenleving is divers en wordt nog voortdurend diverser: dat is een realiteit. In bepaalde steden of wijken vormen minderheden vandaag zelfs een meerderheid. Maar die diverse realiteit wordt helaas niet overal weerspiegeld. Kenmerken als je socio-economische of culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, lichamelijke of verstandelijke beperking bepalen (onbewust) hoe er naar je gekeken wordt en hoe gemakkelijk of moeilijk je toegang krijgt tot maatschappelijke domeinen als het onderwijs, de arbeidsmarkt, het sociale en culturele leven enz.

Ook de letteren- en boekensector is vandaag op vele vlakken nog te homogeen. We hebben het dan niet enkel over wie schrijft (en wie hiertoe gestimuleerd wordt), maar ook over wie gepubliceerd wordt, wie op een podium staat, wie in de zaal zit, hoe mensen in beeld gebracht worden en welke lezers zich in boeken kunnen herkennen.

Om hier meer bewustzijn rond te creëren, is het belangrijk deze cijfers en gegevens zo accuraat mogelijk in kaart te brengen.

Inclusie is wat je doet

De aanzet voor dit charter werd genomen tijdens de conferentie ‘Elk verhaal telt’ in september 2018. Tijdens dat sectormoment begeleidde Inclusive Minds (de organisatie achter het Everybody In-charter in het Verenigd Koninkrijk) een sectorbrede denkoefening en uitwisseling om te onderzoeken hoe de boeken- en letterensector bewuster kan omgaan met diversiteit. Er kwamen good practices aan bod, er werden barrières genoemd die nog moeten overwonnen worden en er werd nagedacht over concrete en haalbare stappen. Deze gezamenlijke input werd meegenomen bij het opmaken van een charter.

Het charter is bedoeld om te verenigen en te inspireren. Het is belangrijk dat we er ons als sector collectief bewust van zijn dat niet iedereen dezelfde kansen krijgt en dat we daar ook echt iets aan willen veranderen. Alleen dan kunnen we daadwerkelijk inclusiever worden. Veranderen doen we samen.

 
%d bloggers liken dit: