Generaal Van Merlenstraat 30 contact@elkverhaaltelt.org +32 3 270 31 61

Hoe maak je je engagement concreet?

Heb je de intentieverklaring ondertekend en wil je weten wat je kan doen om inclusiever te werken? Lees dan zeker de actiepunten hieronder en bekijk welke ervan je zelf kan toepassen. Dit overzicht is zeker niet volledig en zal gaandeweg worden aangevuld. Maar het is een handige leidraad als je zelf aan de slag wil gaan.

Heb je een good practice waarmee je anderen kan inspireren? Of een eigen actieplan waarin je laat zien hoe je wil werken aan inclusie? Laat het ons weten, dan geven we het een plaats op de website.

 • Ik daag mezelf uit om bewuste en avontuurlijke keuzes te maken met het oog op een divers aanbod.
 • Ik ga actief op zoek naar nieuwe verhalen, waar mogelijk ook buiten het boek en buiten de canon.
 • Ik hou cijfers en gegevens bij als graadmeter voor inclusie.
 • Ik ga evenwaardige samenwerkingen aan met mensen en organisaties die een ander publiek bereiken en een ander netwerk hebben.
 • Ik ga de uitdaging aan om de programmatie van mijn huis af en toe uit handen te geven door een gastcurator aan te stellen met een profiel dat van het mijne verschilt.
 • Ik spreek ook minder voor de hand liggende kanalen aan om mijn aanbod te verrijken met een divers palet aan stemmen.
 • Naast gevestigde waarden en debutanten, zet ik ook in op auteurs die minder aan bod komen.
 • Ik zorg voor onverwachte ontmoetingen binnen het boek, op het podium, online en in de zaal.
 • Ik hanteer een helder, kleur- en genderneutraal beleid op het vlak van vergoedingen.
 • Ik ben bereid een kritische blik te werpen op het publiek dat ik vandaag bereik en welke verandering ik hierbij wil nastreven.
 • Ik open mijn huis/organisatie door het (potentiële) publiek op een actieve manier te betrekken en luister naar interesses.
 • Ik streef een meer evenwichtige sociale mix na via activiteiten die nieuwsgierigheid naar literatuur prikkelen.
 • Ik deins er niet voor terug om me midden in het publieke discours te plaatsen en hierbij mijn eigen referentiekader in vraag te stellen.
 • Ik zorg voor een veilige en gastvrije ruimte waar zowel auteurs als publiek zich welkom en veilig voelen.
 • Ik investeer actief in het betrekken en aanwerven van mensen met een ander profiel dan diegenen die zich al binnen mijn organisatie bevinden (medewerkers, stagiaires, vrijwilligers enz.).
 • Ik omring me met een netwerk van adviseurs en geef ik hen de ruimte en middelen om te innoveren.
 • Ik vergoed de adviseurs en ambassadeurs die ik betrek voor de bijdrage die ze leveren: hun perspectief is onmisbaar en relevant.
 • Ik creëer ruimte binnen mijn organisatie voor uitwisseling en dialoog tussen medewerkers uit verschillende afdelingen en met verschillende functies zodat er zo weinig mogelijk kennis verloren gaat.
 • Ik zorg voor een divers samengesteld bestuur op het vlak van gender, afkomst, leeftijd, culturele achtergrond, seksuele oriëntatie enz.
 • Ik bied (betaalde) stageplaatsen aan aan jongeren die een ander perspectief binnenbrengen in de organisatie.
 • Ik vermijd stereotypering op het vlak van beeldvorming in mijn externe communicatie.
 • Ik stel ambassadeurs aan die een belangrijke plek innemen binnen mijn organisatie en een nieuw publiek kunnen aanspreken.
 • Ik bekijk of het zinvol is om via sociale media influencers in te schakelen om een divers publiek te bereiken.
 • Ik werk op een wederkerige manier samen met organisaties die een ander publiek bereiken.
 • Ik ga bewust om met het feit dat taal een drempel kan zijn.
 • Ik streef naar een evenwichtig fonds waarin verhalen verteld vanuit verschillende perspectieven dezelfde kansen krijgen.
 • Ik engageer mij om er mee voor te zorgen dat elke lezer zichzelf weerspiegeld ziet in de boeken die verschijnen, maar ook vensters op de wereld meekrijgt.
 • Ik geef inclusieve boeken een volwaardige plek in mijn fonds en beschouw deze niet als een apart genre.
 • Ik bekijk of het zinvol is om ‘sensitivity readers’ in te schakelen als toetssteen voor authenticiteit.
 • Ik vind het belangrijk om autonoom te kunnen creëren, maar ga daarom niet minder bewust om met beeldvorming en stereotypering.
 • Ik onderschrijf dat de boeken- en letterensector een collectieve verantwoordelijkheid draagt om ervoor te zorgen dat iedereen dezelfde kansen krijgt en de sector inclusiever wordt.
 • Ik pols bij mijn potentiële publiek naar hun behoeften op het vlak van toegankelijkheid en zoek naar oplossingen op maat: toegankelijkheid begint met open communicatie.
 • Ik investeer in aanpassingen voor mensen met een beperking. Sommige aanpassingen vragen slechts een kleine investering (bv. inschakelen van een tolk gebarentaal op festival, toegankelijkheid van websites voor blinden en slechtzienden enz.).
 • Ik win advies in bij organisaties die gespecialiseerd zijn in het toegankelijk maken van producten, websites, gebouwen, festivals (bv. Inter vzw, GRIP vzwOPEN …).
%d bloggers liken dit: